עיריית ירושלים

המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים: מנקים את העיר מזיהום אוויר
נגן וידאו

יש עוד דברים מדהימים כאלה…